Homeopatia

Homeopatia Mataró

 

L’homeopatia és un mètode terapèutic per a la prevenció, alleujament o sanació de desequilibris, utilitzant productes homeopátics, és eficaç per prevenir i tractar tant desequilibris aguts com a crònics.En homeopatia, l’objectiu és anar més enllà de l’alleujament dels símptomes que van apareixent, es busca ajudar a la persona a restablir globalment el seu equilibri natural. Per a això, es tindrà en compte, a més de la falta de salut que presenta la persona, la seva constitució física i la seva forma de reaccionar i sensacions enfront del seu malestar, a més de factors de millorança o d’empitjorament. Per això es diu que la recomanació, en homeopatia, és més individualitzada.A més, l’homeopatia té l’avantatge que en general, no presenten contraindicacions, interaccions medicamentoses ni efectes adversos rellevants relacionats amb la seva presa, per la qual cosa es recomanen habitualment per a tot tipus de persones, fins i tot nens, embarassades.Segons el cas, l’homeopatia s’utilitza solament, en exclusiva, o al costat d’altres tractaments, sobretot en estats crònics de falta de salut. En aquest cas, la utilització dels productes homeopátics associats als convencionals, permet en molts casos, sota supervisió de l’especialista, reduir la medicació convencional i/o els seus efectes secundaris.