Project Description

Biomagnetisme – Biocuántica

AGAFAR CITA

Biomagnetisme – Biocuántica

AGAFAR CITA

Terapia de Biomagnetisme

El Biomagnetisme: és un sistema de valoració, que estudia, detecta, classifica i corregeix les alteracions del pH mitjançant l’ús del Parell Biomagnético. El parell Biomagnético correspon a zones del cos que estan germanats i amb polaritats diferents (càrrega positiva i negativa que permet un equilibri).

Aquest nou sistema terapèutic va ser creat pel Dr. mexicà Isaac Goiz Durán qui va idear un sistema per millorar dolències i desequilibris del cos mitjançant l’ús d’imants. La teràpia aconsegueix identificar el patiment de certs mals provocats per virus, bacteris, paràsits i fongs, com també de disfuncions glandulars, en mesurar qualitativament l’alteració del Potencial d’Hidrogen, on proliferen els organismes patògens que ataquen el nostre cos.

Aquesta teràpia consisteix a reconèixer per mitjà d’imants els punts d’energia alterats en el nostre cos i que en conjunt poden estar generant algun problema físic o molèsties d’un altre tipus que poden ser cròniques o agudes. Per aconseguir això s’utilitzen imants passius. Es diuen així perquè no tenen corrent d’electricitat i tampoc estan connectats a artefactes electrònics. Els imants es poden col•locar en diferents parts del cos, d’acord a la dolència o al problema que s’intenti resoldre. Quan estan col•locats realitzen una cerca biomagnètica per reconèixer les zones que té alterat el seu potencial energètic.

Els imants rastregen on estan les alteracions energètiques. Una vegada trobades aquestes zones amb els imants passius, el metge o especialista col•loca un conjunt d’imants rodons amb la mateixa polaritat amb una força superior als 1000 gauss, en aquests sectors en un temps que pot anar entre els 10 a 15 minuts aproximadament a cada zona. En general s’apliquen de manera simultània a les diferents zones alterades. Les sessions d’aplicació d’imants poden diverses d’acord al problema i a la persona mateixa.

Els imants col•locats en el cos generen una interrupció de la retroalimentació d’energia que hi ha entre bacteris i virus. Amb això llavors, es corregeix l’alteració del pH i de les zones que estaven desequilibrades energèticament en l’organisme. Després d’aquest procés, els microorganismes perden la seva energia i acaben sent eliminats. En relació als virus, el canvi del pH obstaculitza la seva reproducció i queden afeblits o destruïts pel sistema immunològic.

El Biomagnetisme pot ser molt eficaç en qualsevol desequilibri en el nostre organisme doncs equilibra de forma immediata l’energia alterada.

Biocuántica Energética Aplicada / Parell Biocuántic

Retorna al teu cos la capacitat de restablir la salut de forma integral!

La Biocuántica Energètica Aplicada o Parell Biocuántic és una teràpia natural i complementària no invasiva, que restableix la salut de forma integral, permetent l’activació dels processos d’eliminació, reparació i regeneració del propi organisme humà.

La teràpia s’inicia quan el terapeuta sosté els peus del seu client amb les mans, creant així una connexió energètica entre els dos. La teràpia, es basa que el terapeuta connecti amb una estructura, situada en el cervell del client, cridada Fórnix, i est comenci el seu procés d’eliminació de microorganismes (virus, bacteris, fongs i paràsits), reparació i regeneració.

El fórnix és l’encarregat dels processos de reparació i regeneració del cos i també és l’encarregat de localitzar i destruir virus, bacteris, fongs i paràsits. Quan la nutrició de l’organisme és correcta, aquest sistema funciona perfectament i no emmalaltim, però quan no és així, el fórnix no realitza correctament la seva funció, els microorganismes proliferen arribant a causar alteracions i dolències físiques, psicològiques i emocionals, o fins i tot malalties més greus, depenent del grau d’intoxicació present.

Per finalitzar la teràpia s’utilitzen imants de doble polaritat, creant un camp magnètic al voltant del pacient que accelera els processos de reparació i regeneració, així com el procés de desintoxicació de la limfa.

Els terapeutes que apliquem aquesta innovadora i eficaç teràpia, hem estat formats i certificats pel propi creador de la teràpia el mestre D. Javier Cantú.

0%
DESCOMPTE

Dedica un temps per a tu. Millora la teva salut i benestar.

Coneix-nos! Oferim un descompte de 15% en la teva primera sessió

AGAFAR CITA